Twoją Szansą Wyższe Kwalifikacje - III edycja

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o.

Opublikowano: 16.09.2013

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Pilarz, drwal, operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew”.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. C łącznie z kursem kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy”.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

Zawiadomienie do pobrania - pdf

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs ADR podstawowy + cysterny” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

Zawiadomienie do pobrania - pdf

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

Zawiadomienie do pobrania - pdf

Opublikowano: 02.09.2013

Zapytanie ofertowe

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Pilarz, drwal operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zwartych w ofercie danych ze stanem faktycznym

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Zapytanie ofertowe

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na częściową realizację szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. C łącznie z kursem kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zwartych w ofercie danych ze stanem faktycznym

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Opublikowano: 19.08.2013

Zapytanie ofertowe

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs ADR podstawowy + cysterny”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zwartych w ofercie danych ze stanem faktycznym

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Zapytanie ofertowe

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe - do pobrania

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń

Załącznik Nr 5 - Oświadczenie - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne

Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zwartych w ofercie danych ze stanem faktycznym

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych

 

Opublikowano: 09.07.2013

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B”

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

Zawiadomienie do pobrania - pdf

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs prawa jazdy kat. C+E( przyczepy)”

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 11.06.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na częściową realizację szkolenia pn. „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”.

 

 

  

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs prawo jazdy kat. C+E”(przyczepy).

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Zapytanie ofertowe

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B”.

 

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

 

Opublikowano: 06.06.2013 r.

 

Zawiadomienie

 


W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Operator koparko-ładowarki”.
W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 21.05.2013

 

 

Zawiadomienie

 

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu pn. „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”.

 

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

W sprawie wyboru jednostki na realizację w trybie zapytania ofertowego kursu

 

pn. „ Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie ”.

 

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

 

 Opublikowano: 21.05.2013

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki ”.

 

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

 

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

 

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 14.05.2013

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu pn. „Kurs prawo jazdy kat. C” .

 

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

 

Opublikowano: 13.05.2013

 

 

 

Zawiadomienie

 

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu pn. „Pilarz, drwal, operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew”.

 

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wszystkie warunki formalno - merytoryczne zawarte w zapytaniu ofertowym:

 

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

 

Opublikowano: 10.05.2013


Zawiadomienie

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie kursu pn. "Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy".

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy:

 

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 30.04.2013

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „ Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Informacja

W  związku z pytaniami telefonicznymi Oferentów odnośnie zapytania ofertowego na szkolenie
pn. "Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie"
wyjaśniamy,  iż zapisy

w pkt. III .pkt.1 dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących przewóz drogowy
nie odnoszą się do powyższego postępowania.

 

Opublikowano: 26.04.2013

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „ Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 19.04.2013

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Pilarz, drwal operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew”( III tura).

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs prawo jazdy kat. C”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 21.12.2012

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz osób” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 21.12.2012

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

Zawiadomienie do pobrania - pdf

 

Opublikowano: 06.12.2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz osób ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 05.12.2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

 

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 04.12.2012

Informacja

 

Dotyczy: Unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.09.br na realizację szkolenia pn.,, Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy”.

 

Zamawiający informuje, że zapytanie ofertowe na realizację przedmiotowego zadania zostaje unieważnione z uwagi, na rozbieżności interpretacji zapisów w warunkach udziału  Wykonawców określonych w postepowaniu ofertowym.

Ponadto informuje, że  w terminie do 07.12 br. Ogłoszone  zostanie nowe zapytanie ofertowe tego samego przedmiotu zamówienia z wyeliminowaniem zaistniałych rozbieżności. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia w nim udziału w tym  także jednostki, które złożyły już swoje oferty w unieważnionym postępowaniu.

 

 

Asystent Koordynatora Projektu

 

Opublikowano: 24.10.2012

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie, 00-791 Warszawa ul. Chocimska 14,

Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie , 30-039 Kraków ul. Pomorska 2,

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Skarżyska-Kamiennej za cenę brutto 1743,00zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1.OSK ,, kajetan.pl ” Marcin Jedliński ul. Piłsudskiego 19/5 26-110 Skarżysko-Kamienna i Starachowice.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego kursu  z miejscem realizacji
w Skarżysku - Kamiennej i w Starachowicach  za cenę brutto 1749,00 zł/na osobę,  uzyskując 99,65 punktu.

2. El-Trans Piotr Matysiak w Skarżysko –Kamienna  i Starachowice.

Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotowego kursu z miejscem realizacji
w Skarżysku -Kamiennej za cenę brutto 1950,00 zł/ na osobę,  uzyskując 89,38 punktu

i z miejscem realizacji w Starachowicach  za cenę brutto 2100,00 zł/ na osobę,  uzyskując 83,00 punktu.

 

Opublikowano: 19.10.2012

Zawiadomienie

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Instruktor nauki jazdy” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- EL-TRANS Piotr Matysiak ul. Hutnicza 1 27-200 Starachowice

Uzasadnienie wyboru:

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Skarżyska-Kamiennej i Starachowic  za cenę brutto 1990,00zł/osobę, uzyskując  ocenę

w wysokości 100,00 punktów.

 

 

Opublikowano: 28.09.2012r.

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs kwalifikacji wstępnych na przewóz rzeczy ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Instruktor nauki jazdy”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Opublikowano: 25.06.2012r.

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie oferty częściowej na realizację zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C ” w powiecie starachowickim.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę częściową następującego Wykonawcy :

 

- El-Trans Piotr Matysiak w Skarżysku -Kamiennej.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Starachowic za cenę brutto 2 230,00 zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1. OSK ,, kajetan.pl ”ul.  Piłsudskiego 19/5  26-110 Skarżysko - Kamienna.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu z miejscem realizacji
w Starachowicach  za cenę brutto 2539,00 zł/osobę,  uzyskując 87,83 punktów.

 

 

 

Opublikowano: 04.06.2012r.

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na częściową realizację szkolenia pn. „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Opublikowano: 15 maj 2012r.

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie oferty częściowej na realizację zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C ” powiecie skarżyskim.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę częściową następującego Wykonawcy :

 

- El-Trans Piotr Matysiak w Skarżysku -Kamiennej.

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Skarżyska-Kamiennej za cenę brutto 2270,00 zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1. OSK ,, kajetan.pl ”ul.  Piłsudskiego 19/5  26-110 Skarżysko - Kamienna.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu z miejscem realizacji
w Skarżysku -Kamiennej  za cenę brutto 2339,00 zł/osobę,  uzyskując 97,05 punktów.

 

 

Opublikowano: 14 maj 2012r.

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Operator koparki jednonaczyniowej III klasy” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy,  26-600 Radom
ul. Kraszewskiego 1/7.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Radomia za cenę brutto 1250, 00zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1. ZDZ Kielce 25-312 Kielce ul. Paderewskiego 55

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu: z miejscem realizacji
w Kielcach  za cenę brutto 1450,00 zł/osobę,  uzyskując 86,21 punktu.

 

2.SIMP-ZG w Warszawie, Ośrodek w Starachowicach, ul. Radomska 29/321.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu: z miejscem realizacji
w Starachowicach   za cenę brutto 1550,00 zł/osobę,  uzyskując 80,65 punktu.

 

Opublikowano: 11 maj 2012r.

Zawiadomienie

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Pilarz, drwal operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew”.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- ZDZ Kielce 25-312 Kielce ul. Paderewskiego 55

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie zarówno Starachowic jak i Skarżyska-Kamiennej za cenę brutto 2169,00 zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Zawiadomienie

 

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy:

 

- OSK ,, kajetan.pl ” w Skarżysku - Kamiennej

 

Uzasadnienie wyboru:

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Skarżyska-Kamiennej za cenę brutto 3472,00 zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1.El-Trans Piotr Matysiak w Skarżysku -Kamiennej.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu: z miejscem realizacji
w Skarżysku -Kamiennej za cenę brutto3490,00 zł/osobę,  uzyskując 99,48 punktu.

 

Opublikowano: 30 kwiecień 2012r.

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na częściową realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawo jazdy kat. C, C +E, ADR podstawowy+ cysterny”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Opublikowano: 25 kwiecień 2012r.

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Operator koparko-ładowarki” .

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcę :

 

- ZDZ Kielce 25-312 Kielce ul. Paderewskiego 55

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie Kielc za cenę brutto 1400, 00zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1.Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Radomiu 26-600 Radom, ul. Kraszewskiego 1/7

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu: z miejscem realizacji
w Radomiu za cenę brutto 1650,00 zł/osobę,  uzyskując 84,84 punktu.

 

2.Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn 02-673 Warszawa, ul. Racjonalizacji 6/8 .

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu: z miejscem realizacji
w Starachowicach   za cenę brutto 1750,00 zł/osobę,  uzyskując 80,00 punktu.

Opublikowano: 25 kwiecień 2012r.

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcę :

 

- ZDZ Kielce 25-312 Kielce ul. Paderewskiego 55

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu na terenie zarówno Starachowic jak i Skarżyska-Kamiennej za cenę brutto 1428, 00zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1. Akademia Przedsiębiorczości ,, Spółka z o. o”  27-200 Starachowice,
ul. Zgodna 2.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu; z miejscem realizacji
w Starachowicach   za cenę brutto 1723,00 zł/osobę,  uzyskując 82,87 punktu oraz

z miejscem realizacji w Skarżysku -Kamiennej   za cenę brutto 1671,00 zł/osobę,  uzyskując 85,45 punktów.

 

2. KSWP Końskie Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości ul. Mieszka I 1 26- 200 Końskie.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu; z miejscem realizacji
w Starachowicach   za cenę brutto 1920,00 zł/osobę,  uzyskując 74,37 punktu oraz

z miejscem realizacji w Skarżysku -Kamiennej   za cenę brutto 1920,00 zł/osobę,  uzyskując 74,37 punktu.

 

Opublikowano: 25 kwiecień 2012r.

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. C”.

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Operator koparki jednonaczyniowej III klasy”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 23 kwiecień 2012r.

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie oferty częściowej na realizację zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. C, C +E, ADR podstawowy+ cysterny” w powiecie skarżyskim.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- OSK Kajetan.pl Piłsudskiego 19/5 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu  za cenę brutto 4147,00zł./osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1.Programowe Szkolenia Kierowców kat. A B C D T EB EC Wielka Wieś 342, 27-215 Wąchock. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu  za cenę brutto

5 099,00 zł/osobę,  uzyskując 81,32 punktów.

 

 

Opublikowano: 20 kwiecień 2012r.

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „ Kurs prawa jazdy kat. D dla osób posiadających prawo jazdy kat. B”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn.

„Pilarz, drwal operator pilarek spalinowych i pielęgnacja drzew”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania (pdf)

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano 05 kwiecień 2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn.

„ Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B ”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Operator koparko-ładowarki ”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Opublikowano 04 kwiecień 2012

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie oferty częściowej na realizację zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia badań lekarskich na szkolenia objęte projektem pn.,, Twoją szansą wyższe kwalifikacje III edycja”  dla uczestników projektu  z powiatu starachowickiego.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym wykonanie badań lekarskich
z zakresu medycyny pracy wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy:

 

- Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej  ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował przeprowadzenie przedmiotowych badań z zakresu medycyny pracy na szkolenia  objęte projektem za średnią cenę brutto 145,64zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,, MED.-STAR” ul. Radomska 35, 27-200 Starachowice. Wykonawca zaproponował przeprowadzenie przedmiotowych badań za średnią cenę brutto  225,36zł/osobę,  uzyskując 64,63 punktów.

 

Opublikowano 30 marzec 2012

 

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie oferty częściowej na realizację zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawa jazdy kat. C, C +E, ADR podstawowy+ cysterny” w powiecie starachowickim.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- EL-TRANS Piotr Matysiak ul. Hutnicza 1 27-200 Starachowice

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu  za cenę brutto 4390,00zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1.Programowe Szkolenia Kierowców kat. A B C D T EB EC Wielka Wieś 342 27-215 Wąchock. Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu  za cenę brutto

5 099,00 zł/osobę,  uzyskując 86,00 punktów.

 

Opublikowano 30 marzec 2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na częściową realizację zadania dotyczącego przeprowadzenia szkolenia pn. „Kurs prawo jazdy kat. C, C +E, ADR podstawowy+ cysterny”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

Opublikowano 30 marzec 2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na częściową realizację zamówienia na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla uczestników projektu pn.

„Twoją szansą  wyższe kwalifikacje III edycja ”.

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf

Załącznik nr 1 - Wykaz wykonywanych badań w ciągu ostatnich trzech lat z zakresu medycyny pracy objętych

przedmiotem oferty - do pobrania pdf word

Załącznik nr 2 - Wykaz kadry do wykonania zleconej usługi - do pobrania pdf word

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o warunkach lokalowych i technicznych (wraz z wykazem) - do pobrania pdf word

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zleconej usługi - do pobrania pdf word

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie - do pobrania pdf word

 

Opublikowano: 27 marzec 2012

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki w trybie zapytania ofertowego na przeprowadzenie   kursu pn. „Magazynier/Zaopatrzeniowiec operator wózka widłowego”.

W przeprowadzonym postępowaniu jako  najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez następującego Wykonawcę :

 

Spectra – szkolenia specjalistyczne ul. Spółdzielcza 34 a 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu  za cenę brutto 849,00zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1. Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego 27-200 Starachowice,
ul. Radomska 29/321

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu  za cenę brutto

1204,50 zł/osobę,  uzyskując 72,00 punktów.

 

2. ZDZ Kielce 25-312 Kielce ul. Paderewskiego 55

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu  za cenę brutto 1570,00  zł/osobę, uzyskując  66,66 punktów.


Opublikowano: 19 marzec 2012

Regulamin uczestnictwa po zmianach - do pobrania pdf

 

Opublikowano: 05 marzec 2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację

zamówienia na wykonanie badań z zakresu medycyny pracy dla uczestników projektu pn.

„Twoją szansą  wyższe kwalifikacje III edycja ”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf word

Załącznik nr 1 - Wykaz wykonywanych badań w ciągu ostatnich trzech lat z zakresu medycyny pracy objętych

przedmiotem oferty - do pobrania pdf word

Załącznik nr 2 - Wykaz kadry do wykonania zleconej usługi - do pobrania pdf word

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o warunkach lokalowych i technicznych (wraz z wykazem) - do pobrania pdf word

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zleconej usługi - do pobrania pdf word

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie - do pobrania pdf word

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Magazynier/Zaopatrzeniowiec operator wózka widłowego”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf word

Załącznik nr 1 - Program szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik nr 2 - Harmonogram szkolenia- do pobrania pdf word

Załącznik nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej wraz z załączonymi CV trenerów oraz dokumentami potwierdzającymi wymagane kwalifikacje- do pobrania pdf word

Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń w ostatnich dwóch latach- do pobrania pdf word

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o warunkach lokalowych i wyposażeniu technicznym służącym do realizacji przedmiotowego szkolenia (wraz z wykazem wyposażenia) - do pobrania pdf word

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie szkolenia oraz, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do przeprowadzenia szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o zgodności informacji zawartych w ofercie - do pobrania pdf word

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych - do pobrania pdf word

 

Opublikowano: 02 marzec 2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „Kurs prawo jazdy kat. C, C +E, ADR podstawowy+ cysterny”.

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word

 

 

Opublikowano: 28 luty 2012

Zawiadomienie

W sprawie wyboru jednostki na realizację w trybie zapytania ofertowego kursu

pn. „ Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie ”.

W przeprowadzonym postępowaniu obejmującym realizację przedmiotowego kursu wybrano najkorzystniejszą ofertę następującego Wykonawcy :

 

- ZDZ Kielce 25-312 Kielce ul. Paderewskiego 55

 

Uzasadnienie wyboru:

 

- Wykonawca, zaproponował realizację przedmiotowego  kursu  za cenę brutto 1 800,00  zł/osobę, uzyskując  ocenę w wysokości 100,00 punktów.

 

Wyniki oceny pozostałych oferentów:

 

1.Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego,, Edukacja” s.c.

Krzysztof  Kot &Magdalena Kot 26-600 Radom., ul. Żeromskiego 75.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu  za cenę brutto

2 700,00 zł/osobę,  uzyskując 66,66 punktów.

 

2. INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o. o 38-200 Jasło ul. Jagiełły 8.

Wykonawca zaoferował realizację przedmiotowego kursu  za cenę brutto 2500,00  zł/osobę, uzyskując  72,00 punktów.

 

Z poważaniem

/Asystent Koordynatora Projektu/

 

Opublikowano: 10 luty 2012

 

Podkarpacka Agencja Konsultingowo - Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia pn. „ Księgowość komputerowa z elementami kadr i płac w małej i średniej firmie ”.

Rodzaj zamówienia - zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień(CPV):

80423000-5 – usługi szkolenia zawodowego

 

Zapytanie ofertowe - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 1 - Program szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 2 - Harmonogram szkolenia do pobrania pdf word

Załącznik Nr 3 - Wykaz kadry szkoleniowej - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 4 - Wykaz wykonanych szkoleń - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 5 - Warunki lokalowe i wyposażenie techniczne - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 6 - Oświdczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomicznej i fianasowej zapewniającce wykonanie szkolenia - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 7 - Oświadczenie o zgodności zawartych w ofercie danych ze stanem faktycznym - do pobrania pdf word

Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - do pobrania pdf word